Skip links

Hästunderstött Lärande – Lära med hästar

Jag har nu avslutat en kurs i metoden Lära med hästar. Metoden Lära med hästar ingår i Hästunderstött Lärande vilket är en del av Hästunderstödda Insatser som används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skolan.

Hästunderstött Lärande och metoden Lära med hästar går ut på att utveckla och stärka förmågor. Den stärker självkänsla, kommunikation, ledarskap, fokus och samarbete hos både vuxna och barn/ungdomar. Metoden kommer bli en viktig del i vårt fortsatta arbete på Fridstorp – hästverksamhet för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa, förebygga och åtgärda psykisk ohälsa.

Det finns fyra viktiga byggstenar i metoden Lära med hästar som motiverar till att använda den vid hästunderstött lärande:

  1. Vi arbetar med hästar som enligt forskning visar på att de kan ha en positiv inverkan på människor. Hästarna är dessutom väldigt bra ”lärare” då de är flykt och flockdjur vilket innebär att de snabbt speglar beteenden hos människan.
  2. Målstyrda övningar som är designade för att uppfylla målen.
  3. Kunnigt, effektivt genomförande och lärande tillsammans och i processen.
  4. Experimentellt lärande skapar en motiverande miljö

Hästunderstött Lärande och stallmiljön kan vara ett effektivt hjälpmedel för t.ex. barn/ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser eller personer som lider av psykisk ohälsa så som depression eller ångest. Hästar kräver att man är tydlig, fokuserad och visar ömsesidig respekt samtidigt som vi bygger en relation till hästen som aldrig dömer eller bedömer våra personligheter. Det hästen lär oss kan vi sedan ta med oss ut i livet och i andra sociala samspel 💛

Tack till Ölands Bank och Sparbanksstiftelsen Öland som gjort det möjligt för mig att gå kursen.