Projekt

För alla barns rätt till en meningsfull fritid; nu får ekonomiskt utsatta barn möjlighet till rörelse och aktivitet med hästar och natur.

Nu kan vi äntligen offentliggöra vårt kommande rörelseprojekt ”Låt mig bära dig” som ska främja fysisk aktivitet och rörelseglädje för barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet. Vår inriktning i projektet är att göra hästunderstödda aktiviteter tillgängliga för alla, även de som inte har de ekonomiska förutsättningarna. Alla ska få möjlighet att umgås med hästar och befinna sig i naturen som är så gynnsamt för både den fysiska och psykiska hälsan.  

När man inte har råd att äta har man inte heller råd delta i aktiviteter såsom fotbollsträning, ridlektioner eller musiklektioner efter skolan. Rädda barnen menar att barn som växer upp i fattigdom har just ”en mindre aktiv fritid, risk för sämre skolresultat och risk för sämre hälsa som vuxna”. Färre fritidsaktiviteter begränsar umgänget på fritiden och sämre betyg ger färre utbildnings- liksom karriärmöjligheter etc. Att vara ett ekonomiskt utsatt barn i en modern välfärdsstat leder till att barn inte kan leva ett fullvärdigt socialt liv, och en risk att deras uppväxt präglas av utanförskap och skamkänslor. År 2019 fanns det drygt 1000 barn (0-17 år) i ekonomiskt utsatta hushåll i Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner (källa Rädda barnens nationella barnfattigdomsrapport).

Föreningen Natur- och Hästunderstödd Hälsa kan nu tillsammans med Fridstorp – Hästverksamhet göra det möjligt även för de som inte har de ekonomiska förutsättningarna att vara med hästar och gårdens djur på sina egna villkor. Projektet kommer ge 30-35 barn/ungdomar möjligheten att delta i gårdens aktiviteter som anpassas efter barnens och ungdomarnas önskemål. Kostnaderna att delta kommer kunna reduceras med mellan 50-100%.

Föreningen Natur- och Hästunderstödd Hälsa och Simone Sandell som driver Fridstorp är innerligt tacksamma till projektets finansiärer; Region Kalmar län, Adolfssons stiftelse och Ölands Bank som möjliggör projektet

För mer info om projektet och tillvägagångssätt för intresseanmälan att möjliggöra för barn och ungdomar att delta i projektet skicka mail till naturochhast@gmail.com eller ring Ordförande NHH Emma Vestberg, 070-9757194 eller Fridstorp Hästverksamhet Simone Sandell, 0708-899 260

 

 

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.