Behandling NeuroACT

NeuroACT

12-sessioners manualbaserat program som har sin grund i terapiformen ACT. Metoden tillhandahåller stresshanteringstekniker för både barn och vuxna med autismdiagnos eller andra neuropsykiatriska funktionstillstånd, där exekutiva svårigheter är vanligt.

Metoden är en hjälp i att;

 • lära sig navigera i utmanande situationer som vid sensorisk överbelastning (t.ex. ljud, dofter och taktila upplevelser)
 • utmaningar i att känna igen och reglera känslor och kroppsliga reaktioner
 • att hantera okända miljöer och förändringar
 • hantera händelser som överträffar individens sociala kapacitet.

  Programmet är enligt genomförda studier effektivt avseende stress, depressiva symtom, livskvalitet och icke fungerande undvikandebeteenden. Metoden ökar deltagarens psykologiska flexibilitet och förmågan att få perspektiv på sina tankar (kognitiv defusion). Metoden kan genomföras både i grupp och individuellt och är dessutom lämplig att genomföra i skolmiljö.

 • Kontakt info

  By Fridstorp

  Copyright © 2021. All rights reserved.

  Add Your Heading Text Here