Hästunderstödda Insatser

Hästunderstödda Insatser

Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett samlingsnamn för verksamheter som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer med behov av professionellt stöd i sin livssituation. Hästen och dess miljö ses som en tilläggsresurs till utövarens profession. Målet med insatserna är att eliminera hinder, främja utveckling, läkande och hälsa.

Med hjälp av Hästunderstödda Insatser använder man sig av hästar, stallet och naturen i det dagliga arbetet för att främja människors hälsa.

Syftet med Hästunderstödda Insatser är att främja funktion och hälsa hos en individ med nedsatt funktion i behov av stöd och därigenom skapa förutsättningar för jämlik hälsa. Det är ett komplement till samhällets befintliga utbud till människor med behov av stöd av fysisk, psykisk, kognitiv, social eller existentiell art.

Hästunderstödda insatser delas in i tre kategorier (klicka på varje kategori för att läsa mer):

  1. Hästunderstödd Terapi
  2. Hästunderstött Lärande
  3. Hästunderstödd Aktivitet

Hästunderstödda Insatser kan bidra till ökat självförtroende och minskat problematiskt beteende hos barn och unga med ångest och depression (Schultz, Remick-Barlow &. Robbins, 2007; Bachi, Terkel & Teichman, 2012; Lee, Dakin & McLuren, 2016; Wilson et al. 2017)

För de som har svårigheter att komma till gården har vi möjlighet att ta med oss hästar till er eller närliggande plats som är lämplig för den här typen av metoder. 

Hästintresse hos hos den som tar emot insatsen är inte ett måste.

För mer info kontakt oss.

Klicka här för att läsa mer 

196985
Total Visitors

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.