Skip links

Skolkraften

Efterlysning

Vi söker nu ännu en skola som vill vara en del av ytterligare ett skolprojekt sponsrat av Länsförsäkringars Länskraften som tillsammans med Fridstorp – Hästverksamhet och föreningen Natur- och Hästunderstödd Hälsa ger ett fem veckors utbildningsprogram i metoden Lära med hästar under höstterminen 2023. Ta chansen att bli en del av den prisbelönta metoden Lära med hästar som 2022 fick pris för ”Årets idé för livet” från Skandias stiftelse Idéer för livet.

Metoden är från början utvecklat för skolelever men kan likaväl appliceras i sammanhang där det behövs stöttning och stärkning av självkänsla. Det är ett beprövat, strukturerat och målstyrt program med fyra fokusområden; självkänsla, självinsikt, samarbetsförmåga och sunda relationer. För mer info www.laramedhastar.se

Föreningen Natur och Hästunderstödd Hälsa har som målgrupp barn, ungdomar och vuxna i behov av att stärka sin psykiska och fysiska hälsa, deras familjer samt deras nätverk. Nätverk kan bestå av skola, kommun, regionförbund och andra beslutsfattare i personens närhet. Föreningen ska arbeta för att skapa en trygg, tillåtande, förstående och vänlig miljö för barn, ungdomar och vuxna som är i behov av att stärka sin psykiska och fysiska hälsa och deras familjer och där de kan utvecklas efter sin egen förmåga.

 Föreningens mål är att skapa en trygg plats där dessa individer ska kunna bygga upp en stärkt självkänsla och inre glädje. En plats där även familj/närstående ska kunna hämta andan och ork. Här ska alla bli bemötta med respekt, kunskap och förståelse. Dessutom har hästar sin naturliga plats i naturen och att umgås med hästar innebär automatiskt både fysisk aktivitet och vistelse ute i naturen.

Att tillsammans med kretsen runt individen kravanpassa aktiviteterna och arbeta långsiktigt. Tillsammans hittar vi individens styrkor och förmågor och arbetar med att stärka dem i en förstående miljö. Målgruppen får fördjupad insikt i att samspela, kommunicera och att hantering av hästar är en betydelsefull väg till fördjupad insikt om sig själv. Föreningen drivs på Fridstorp gård (Fridstorp – hästverksamhet). 

 

Programmet kommer genomföras på Fridstorp gård med Simone Sandell som är utbildad instruktör i metoden. Under fem tillfällen kommer eleverna få ta del av de övningar som ingår i metoden för att sedan reflektera över de insikter de fått med sig från varje tillfälle.

 

Vill du ta del av erbjudandet skicka in en ansökan med motivering till naturochhast@gmail.com. Dessa kommer sedan granskas och deltagare kommer väljas av Länsförsäkringar Kalmar läns hållbarhetsansvarig, Jane Wågsäter,  och grundaren av metoden Lära med hästar Lisa Thorngren.

Målgrupp: barn åldern 10 – 16 år, max sex stycken.

 

Ansökan oss tillhanda senast den 20 september. 

Leave a comment