Föreningen Natur- & Hästunderstödd Hälsa

Föreningen Natur- & Hästunderstödd Hälsa

Välkommen till Fridstorp, Föreningen för Natur- och Hästunderstödd Hälsa

Föreningens målgrupp är barn, ungdomar och vuxna i behov av att stärka sin psykiska och fysiska hälsa och deras familjer. Föreningen arbetar för att skapa en trygg, tillåtande, förstående och vänlig miljö för barn, ungdomar och vuxna som är i behov av att stärka sin psykiska och fysiska hälsa och deras familjer och där de kan utvecklas efter sin egen förmåga.

Vårt mål är att skapa en trygg plats där dessa individer ska kunna bygga upp en stärkt självkänsla och inre glädje. En plats där även familj/närstående ska kunna hämta andan och ork. Här ska alla bli bemötta med respekt, kunskap och förståelse.

Eftersom hästar har sin naturliga plats i naturen innebär automatiskt umgänget med hästar fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Det finns en stor del forskning som visar på att naturen har en läkande inverkan precis som hästen har en positiv betydelse för oss människor. För oss är den fysiska aktiviteten och rörelsen en viktig del i arbetet med att öka individens välmående, på vars och ens villkor. Vi anpassar all aktivitet efter individens förutsättningar.

Föreningen NHH vill tillsammans med kretsen runt individen kravanpassa aktiviteterna och arbeta långsiktigt. Tillsammans hittar vi individens styrkor och förmågor och arbetar med att stärka dem i en förstående miljö. Målgruppen får fördjupad insikt i att samspela och kommunicera med samt hur hantering av hästar är en betydelsefull väg till fördjupad insikt om sig själv. Föreningen drivs på Fridstorp gård (Fridstorp – Hästverksamhet)

Föreningen kommer anordna aktiviteter, läger och forum för att sprida kunskapen om Natur- och Hästunderstödda Insatser.

För att ta del av våra aktiviteter behöver du bli medlem i föreningen.
Alldeles strax kommer det info här om hur du och din familj blir medlem, håll ut!

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.