Hästunderstödda Insatser

Hästunderstödd Aktivitet

Hästunderstödd Aktivitet (HUA) är en metod  där hästar medverkar utan att det är frågan om terapi (se Hästunderstödd Terapi). Syftet med Hästunderstödd Aktivitet är att stimulera personer för att höja deras livskvalitet. Förutom att skapa glädje och trivsel innebär HUA en allmän aktiviering av patienter, brukare eller klienter genom de värden som djurets närvaro skapar.

HUA kan avse friskvård, personlig utveckling, eller fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna med behov av anpassat stöd. Det kan gälla insatser riktade till arbetsplatser, företag eller till privatpersoner för att skapa meningsfulla personligt anpassade fritidsaktiviteter, ibland som ett steg efter genomförd rehabilitering med Hästunderstödd Terapi. Till exempel kan en kontaktperson eller vårdare ta  med sin klient eller kontaktperson till Fridstorp för Hästunderstödd Aktivitet

Insatsernas utformning varierar och kan innehålla hela spektret med enskilda aktiviteter eller gruppaktiviteter med och omkring hästen till ridning, körning eller att leda hästen på en promenad. Hästen får här möta enskilda människor tillsammans med en ansvarig ledare eller människor i grupp. Hästens storlek och personlighet är viktiga parametrarna och dess rörelsemönster kan i vissa situationer vara av vikt för att genomföra aktiviteten.

I kontakten med hästen blir närheten till naturen självklar. Forskning visar att vistelse i naturen och tillsammans md hästar ger en naturligt avkopplande lugnande miljö som bidrar till återhämtning  på ett kostnadseffektivt, långsiktigt hållbart sätt. 

Hästunderstödd Aktivitet ökar medvetenheten om sin egna fysiska aktivitet och stimulerar till social samvaro och ökat social kompetens. Att tillsammans försöka förstå hästens reaktioner kan bidra till ökad förståelse för eget och andras beteende.

För mer info kontakta oss

189534
Total Visitors

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.