Hästunderstödda Insatser

Hästunderstödd Terapi

Hästunderstödd Terapi (HUT) kan vara ett tillägg till annan vård, behandling eller terapi men den kan också i sig själv utgöra terapin. HUT innebär en målinriktad intervention som anpassas efter varje individs behov och syftar till att förbättra psykiska, fysiska, sociala eller emotionella funktioner. HUT kan bedrivas individuellt eller i grupp, den är tidsbegränsas och bör, som annan vård och behandling, dokumenteras och utvärderas.

Hästunderstödd Terapi, HUT Behandlingsområdet erbjuder en stor bredd av medicinska och psykosociala insatser, allt ifrån fysioterapi och arbetsterapi efter exempelvis neurologisk sjukdom eller skada, till socialt och psykosocialt behandlingsarbete, exempelvis inom hem för vård och boende (HVB) och psykologisk behandling exempelvis efter utmattningstillstånd, Post traumatiskt stressyndrom (PTSD), vid psykossjukdom eller vid olika former av autismspektrumdiagnoser.  Verksamheten med häst kan ske såväl uppsuttet, sittande eller liggande på hästryggen, som avsuttet med samspel från marken, genom skötsel av hästen eller vid arbete i stallet. Körning förekommer också.

Hästen träffar ofta människorna i små grupper med en eller två behandlare, en till två klienter och ibland en till två medhjälpare per session, vilket innebär att hästen vid varje session som minst ska förhålla sig till två människor, men att det även kan vara upp till fyra personer runt varje häst. I gruppbehandling, exempelvis vid psykisk ohälsa, kan hästen eller hästarna träffa en större grupp människor. Mötet kan ske med en ensam häst eller med en grupp av hästar ute i hagen, i naturen eller i stall och ridhus. Hästens rörelsemönster, storlek, personlighet och vilja att interagera med människor är viktiga parametrar att kombinera med ryttarens/patientens/klientens behov och förmåga.

Utövare i Hästunderstödd Terapi kan ha en grundprofession som sjukgymnast, psykolog, socionom, socialpedagog och arbetsterapeut. Det är alltså inget eget yrke eller särskild terapiform utan den gemensamma nämnaren är användandet av hästen för att effektivisera en behandlingsinsats.

På Fridstorp erbjuds inte Hästunderstödd Terapi men gården finns tillgänglig för de yrkeskategorier som vill använda sig av hästar och gården som en del i ett behandlingsarbete.

För mer info kontakta oss.

203940
Total Visitors

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.