Skip links

Hästunderstödda Insatser; Vad är det som är så bra med hästar?

Det är de aktiviteter som samvaron med hästar erbjuder. Det är den självklara kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang samt djur och natur.

Några exempel:

• Hästens miljö och de aktiviteter som ingår kan bland annat beskrivas som meningsskapande, varierade, motiverande, fysiska, engagerande och verkliga.

•Samvaron med hästar ger utrymme för många olika känslor och kräver närvaro

• Innehållet går att anpassa till individuella behov men bygger samtidigt på de rutiner som finns för hästarnas välbefinnande samt för både vår och deras säkerhet. Det skapar en miljö som är förutsägbar men ändå innehållsrik

• Nödvändigheten att kommunicera med hästen stimulerar till ett aktivt och engagerat deltagande vilket skapar en god miljö för inlärning.


Hästens rörelser och ridningens egenskaper är komplexa och berör många aspekter av en persons förmågor.

• Då hästen rör sig i gångarterna skritt överförs tredimensionella rörelser till ryttaren så att dennes bäcken och bål rör sig likt normal gång. Ryggradens muskler påverkas av hästens rörelser att repetitivt och rytmiskt aktiveras, samtidigt som ryttaren ständigt försätts ur balans

• Nödvändigheten att förhålla sig till hästens rörelser ger en frekvent men lågbelastande styrke- och balansträning.

• De olika övningar som häst och ryttare gör tillsammans ställer även krav på kommunikation, koordination och kroppskännedom hos ryttaren samt erbjuder en outsinlig källa till variation och ökad svårighetsgrad


I skritt ger hästen ca 100 rörelseimpulser per minut i växelvis höger- och vänsterinverkan på ryttarens bål, precis som om denne skulle gå själv. Det kräver balansering, upprätningsreaktioner och ständig aktivering av bålmuskulaturen. Ett skrittpass på 30 minuter ger totalt 3000 impulser som ska pareras genom ständig rörelseaktivering. Konditionsvärdet av ridning i skritt motsvarar en lätt promenad, trav en joggingtur och galopp en intensiv fotbollsmatch.