Skip links

Suicidpreventiva dagen

Nästa söndag, den  10 september, är det suicidpreventiva dagen som har instiftats av världsorganisationen WHO för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Fridstorp har valt att avsätta 25% av intäkterna från nästa veckas aktiviteter för att stötta Suicide Zero i deras arbete med att sprida kunskap genom att utbilda om suicidprevention, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord. Varje självmord är ett för mycket.

Jag har själv gått Suicide Zeros utbildning “Våga fråga” för att på rätt sätt kunna möta mina elever och besökare som kommer till gården när de tar del av hästunderstödda insatser. Det är viktigt att se varningssignaler och uppmärksamma dem. Att våga fråga, förmedla hopp och lotsa rätt. 

Enligt Folkhälsomyndigheten dör årligen 1200 personer till följd av suicid. Av dem är 22 stycken barn. Mer än vart tredje barn hade haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin året före och drygt vart fjärde barn hade uttag av antidepressiva läkemedel. Skolan är en viktig del i det suicidpreventiva arbetet eftersom det är där man möter de allra flesta barn. Trygga lärandemiljöer och ökad kunskap om psykisk ohälsa är en viktig del av skolans arbete.

Att få delta i en aktivitet på sin fritid, bryta isolering, främja fysisk rörelse och bidra till känslan av att vara en del av ett sammanhang gynnar den psykiska hälsan och är suicidpreventivt. Det är bland annat därför Fridstorp tillsammans med Föreningen Natur- och Hästunderstödd Hälsa driver de två projektet skolprojektet “Skolkraften och rörelseprojektet “Låt mig bära dig”, för att bidra till ökad psykisk och fysisk hälsa.

Har du inte tagit del av några aktiviteter på Fridstorp den här veckan och då bidragit till att stödja Suicide Zero? Då kan du själv bidra till deras arbete via swish 9003989.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a comment